ISO 9000 Centrostal Wrocław SA

Hurtownia stali - ISO 9000 Centrostal Wrocław SA

Trwałe zadowolenie Klientów z oferowanych towarów i usług, utrzymywanie stabilnego zaufania i długotrwałej współpracy z Klientami. Tak prezentuje się wiodący cel Polityki Jakości w funkcjonującym systemie zarządzania jakością, wdrożonym we wrocławskim Centrostalu według normy PN-EN ISO 9001:2009.

Skuteczny i efektywny system zarządzania jakością gwarantuje, że oferowane towary i usługi spełniają wymagania Klienta. Oznacza również, że proces obsługi Klientów jest nieustannie doskonalony.

W centrum uwagi wszystkich pracowników przedsiębiorstwa jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klientów, ich zaspokajanie prowadzące do uzyskania satysfakcji i zadowolenia Kontrahentów oraz stałe ich związanie z firmą.

Ważnym elementem jest współpraca z dostawcami. Szczegółowe ich kwalifikowanie zapewnia, że do obrotu wprowadzane są materiały najwyższej jakości, o znanym i wiarygodnym źródle pochodzenia oraz spełniające wymagania wszelkich obowiązujących wymagań prawa polskiego i unijnego (normy, atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne itp.).

System jakości naszego przedsiębiorstwa został certyfikowany oraz jest pod stałą kontrolą Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.