Trwałe zadowolenie Klientów z oferowanych towarów i usług, utrzymywanie stabilnego zaufania i długotrwałej współpracy z Klientami. Tak prezentuje się wiodący cel Polityki Jakości w funkcjonującym systemie zarządzania jakością, wdrożonym we wrocławskim Centrostalu według normy PN-EN ISO 9001:2009.

Skuteczny i efektywny system zarządzania jakością gwarantuje, że oferowane towary i usługi spełniają wymagania Klienta, a proces obsługi Klientów jest nieustannie doskonalony.

W centrum uwagi wszystkich pracowników przedsiębiorstwa jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klientów, ich zaspokajanie prowadzące do uzyskania satysfakcji i zadowolenia Kontrahentów oraz stałe ich związanie z firmą.

Ważnym elementem jest współpraca z dostawcami. Szczegółowe ich kwalifikowanie zapewnia, że do obrotu wprowadzane są materiały najwyższej jakości, o znanym i wiarygodnym źródle pochodzenia oraz spełniające wymagania wszelkich obowiązujących wymagań prawa polskiego i unijnego (normy, atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne itp.).

System jakości naszego przedsiębiorstwa został certyfikowany oraz jest pod stałą kontrolą Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Zakres certyfikatu obejmuje:

  • handel towarami hutniczymi i budowlanymi i związane z nim usługi,
  • produkcja wyrobów stalowych dla budownictwa.