Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń w tym UTB;
 • organizacja przeglądów, konserwacji i remontów maszyn i urządzeń w tym UTB;
 • nadzór stanu technicznego urządzeń, maszyn, instalacji i budynków;
 • zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń’
 • współpraca z serwisem lub zewnętrznymi firmami serwisowymi;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji z podejmowanych działań;

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne wyższe / średnie kierunkowe; mechaniczno – energetyczne; elektryczne; mechatroniczne;
 • Uprawnienia elektryczne SEP do 1000V E1 eksploatacji / D1 Dozoru grupa 1/2/4/5/7/8/10 obsługi, konserwacji, remontów i montażu, kontrolnym i pomiarowym;
 • Uprawnienia E2/D2 – eksploatacji i dozoru obsługi, konserwacji ,remontów i montażu –kotłów/ wodnych na paliwa stałe o mocy powyżej 50 kW; sieci i instalacje ; przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 KW …. 1/2/4/5/6/7- sprężarki i instalację sprężonego powietrza powyżej 20kW / 10 aparatura kontrolno pomiarowa do w/w urządzeń i sieci i instalacji wymienionych w pkt 1/2/4/5/6/7
 • Uprawnienia UDT do;
  • – obsługi dźwignic I lub II S
  • – obsługi urządzeń transportu bliskiego II WJO
  • – uprawniające do konserwacji dźwignic kategorii EII / M III lub EI / MII
 • Umiejętność obsługi komputera w tym programów: Microsoft WORD / EXCEL;
 • Staż pracy na podobnych stanowiskach w Dziale Utrzymania Ruchu w pionie technicznym przedsiębiorstwa, w technicznych firmach serwisowych.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • szkolenia i rozwój zawodowy oraz uzyskanie brakujących powyższych uprawnień,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: karty benefit, ośrodek wypoczynkowy dla pracowników z rodzinami, bony świąteczne, imprezy integracyjne, pożyczki remontowe.

MAGAZYNIER nr. ref : M/J

Oczekiwania:

 • mile widziane uprawnienia spawalnicze tlen-acetylen,
 • mile widziane: uprawnienia UDT do obsługi suwnic z poziomu zerowego (sterowanie radiowe), uprawnienia do obsługi wózka widłowego spalinowego,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • praca 1- zmianowa od poniedziałku do piątku
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe w przypadku braku wymienionych uprawnień
 • atrakcyjny pakiet socjalny, min. karty benefit, bony świąteczne, ośrodek wypoczynkowy dla pracowników z rodziną, dofinansowanie do wypoczynku dzieci.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie pisemnych ofert (CV oraz list motywacyjny) pocztą tradycyjną lub na adres: kadry@centrostal.com.pl w tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny.

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. Otrzymanych ofert nie odsyłamy.

Prosimy o zapoznanie się z „Informacją dla kandydatów do pracy” zamieszczoną poniżej oraz zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pełczyńska 4  moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacyjnym w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym oraz na 3 miesiące po jego zakończeniu.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej pn. „INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY” zamieszczoną w ogłoszeniu.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pełczyńska 4, 50-950 Wrocław (zwanym dalej: CENTROSTAL-WROCŁAW S.A.).
 2. Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do: danych kontaktowych, danych dotyczących przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień i umiejętności.
 3. W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie na adres e-mail: rodo@centrostal.com.pl lub adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A., ul. Pełczyńska 4, 50-950 Wrocław – z dopiskiem: Informacja o Danych Osobowych.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
  a) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego w CENTROSTAL-WROCŁAW S.A. w związku z art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  b) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na CENTROSTAL-WROCŁAW S.A. w związku z art. 6 ust. 1 lit c) RODO na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa pracy.
 5. Dostęp do Pani/Pani danych mają/będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy w szczególności pracownicy Działu Spraw Pracowniczych oraz Zarząd Spółki CENTROSTAL-WROCŁAW S.A. oraz organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego w CENTROSTAL-WROCŁAW S.A. oraz do 1 miesiąca po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od CENTROSTAL-WROCŁAW S.A. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
 9. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie jednak ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy pomiędzy Panią/Panem a Spółką CENTROSTAL-WROCŁAW S.A.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem. Dla celów dowodowych, CENTROSTAL-WROCŁAW S.A. prosi o wycofywanie zgód w razie zaistnienia takiej potrzeby drogą pisemną bądź elektroniczną.
 11. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana narusza przepisy RODO.