Hurtownia stali – dane rejestrowe

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A.
ul. Pełczyńska 4
50-950 Wrocław

Pełne dane kontaktowe

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS 0000091451

NIP 896-000-60-52

REGON 930173858

Wysokość kapitału zakładowego: 1.805.000,00 zł.
Kapitał w całości wpłacony.