Wrocław, dnia 29.04.2021 r.

Szanowni Państwo

W związku z utworzeniem Rejestru Akcjonariuszy, Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., prowadzący nasz Rejestr wymaga złożenia przez Państwa jako właścicieli akcji oświadczenia, iż nie posiadacie Państwo dokumentu akcji oraz że wyrażacie zgodę na przekazanie przez Spółkę Państwa danych i umieszczenie ich w Rejestrze Akcjonariuszy.
Wzór oświadczenia stanowiący załącznik do niniejszego pisma przesłaliśmy do Państwa.
Przypominam, iż Rejestr Akcjonariuszy zastąpił z dniem 1 marca 2021 r. Księgę Akcyjną.
Prosimy o wypełnienie formularza i podanie nr dowodu osobistego, nr i PESEL oraz o podpisanie formularza (dane wymagane przez DM NAVIGATOR).
Prosimy o zwrotne przesłanie oświadczenia w terminie 14 dni.
Brak przesłania oświadczenia grozi niewpisaniem Pana/Pani do Rejestru Akcjonariuszy.

Formularz: Oświadczenie Akcjonariusza.docx

Wrocław, dnia 01.03.2021 r.

W związku z powierzeniem prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy DM NAVIGATOR S.A., Spółka informuje, iż od 01 marca 2021 r.  wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Rejestru Akcjonariuszy oraz zasad współpracy z DM NAVIGATOR S.A. należy kierować do Działu Prawnego P.W. “CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Osobami do kontaktu są:
Dariusz Sobczyński – radca prawny, telefon: +48 509 204 616, e-mail: dsobczynski@centrostal.com.pl
Maria Oparska – specjalista ds. prawnych, telefon: +48 696 015 527, e-mail: moparska@centrostal.com.pl

Wrocław, dnia 22.02.2021 r.

PRZYPOMINAMY, IŻ OD 1 MARCA 2021 r.  REJESTR AKCJONARIUSZY P.W. “CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A. BĘDZIE PROWADZONY PRZEZ DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. TWARDEJ 18. W ZWIĄZKU Z TYM WSZELKIE WNIOSKI DOTYCZĄCE POSIADANYCH AKCJI I ZAŚWIADCZEŃ BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ DM NAVIGATOR S.A. www.navigatorcapital.pl, TEL: +48 22 630 83 33

MSiG 227/2020 (6117) z dnia 20 LISTOPADA 2020 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 64623. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-49521/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrane przez Spółkę Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Pełczyńskiej 4 we Wrocławiu.

MSiG 218/2020 (6108) z dnia 6 LISTOPADA 2020 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 61154. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-49515/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrane przez Spółkę Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Pełczyńskiej 4 we Wrocławiu.

MSiG 208/2020 (6098) z dnia 23 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 57273. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-49508/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrane przez Spółkę Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Pełczyńskiej 4 we Wrocławiu.

MSiG 198/2020 (6088) z dnia 9 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 53303. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-49502/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrane przez Spółkę Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Pełczyńskiej 4 we Wrocławiu.

MSiG 188/2020 (6078) z dnia 25 WRZEŚNIA 2020 R.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 49358. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-49500/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrane przez Spółkę Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Pełczyńskiej 4 we Wrocławiu.

Wrocław, dnia 25.09.2020 r.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Spółka informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrane przez Spółkę Biuro Maklerskie. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Pełczyńskiej 4 we Wrocławiu.

Wrocław, dnia 23.06.2020 r.

INFORMACJA

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20 z póżn. zm.) wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące spółek akcyjnych.
Podstawowa zmiana dotycząca spółki to dematerializacja akcji i zastąpienie księgi akcyjnej rejestrem akcjonariuszy. Ustawodawca nałożył na spółki akcyjne obowiązek powierzenia Domom Maklerskim prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
Organem spółki uprawnionym do wyboru Domu Maklerskiego jest wyłącznie Walne Zgromadzenie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20 z późn. zm) Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL – WROCŁAW” S.A., podczas obrad w dniu 23 czerwca 2020 r. dokonało wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000274307) – do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki i upoważniło Zarząd Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z podmiotem wybranym przez Walne Zgromadzenie.

MSiG 102/2020 (5992)

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI P.W. CENTROSTAL-WROCŁAW SA NA DZIEŃ 23.06.2020 GODZINA 12.00

Poz.23458. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “CENTROSTAL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.

[BMSiG-23296/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451,działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust.1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 czerwca 2020 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1200, w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 – z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

9. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019,

d) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019,

e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019,

f) podziału zysku Spółki za rok 2019.

10. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu z którym zostanie zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4.

Prezes Zarządu
Tomasz Podlawski

Wrocław, dnia 05.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

        W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zmiany zasad prowadzenia Księgi Akcyjnej i koniecznością nawiązania współpracy Spółki z Biurem Maklerskim, co wiąże się z odpłatnością za prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL – WROCŁAW” S.A., celem wyjaśnienia wątpliwości  informuje o spotkaniu, które odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. o godzinie 12 00 w sali konferencyjnej ( na I piętrze) w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Pełczyńskiej 4.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin dematerializacji akcji spółki Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A.

Miejsce Księgi Akcyjnej zastąpi Rejestr Akcjonariuszy, który prowadzić będzie Biuro Maklerskie.

Oznacza to, iż wpisy dotyczące akcji realizowane będą odpłatnie, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, w formie zapisów w rejestrze prowadzonym informatycznie przez Biuro Maklerskie. Obowiązek taki wynika z przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.u.2019.1798 z dnia 2019.09.20)

W konsekwencji zarówno akcje, jak i Księga Akcyjna utracą moc.

Informujemy Państwa o tym, ponieważ przed rozpoczęciem procesu dematerializacji akcji oraz zaprowadzenia Rejestru Akcjonariuszy sprzedaż akcji odbywa się na tych samych zasadach co dotychczas.

Gdybyście byli Państwo zainteresowani sprzedażą akcji prosimy o kontakt ze Spółką bezpośrednio lub telefonicznie. Wszelkich niezbędnych informacji w tej sprawie udzielą Państwu:

  • Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego Pani Dorota Robert, tel. +48 (71) 324 73 19, tel. kom. +48 606 646 653;
  • Specjalista ds. Prawnych Pani Maria Oparska, tel. +48 (71) 324 73 02, tel. kom. +48 696 015 527.