Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 29.12.2021
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 16.12.2022
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022 20.12.2023