Hurtownia stali

Wrocław, dnia 05.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

        W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zmiany zasad prowadzenia Księgi Akcyjnej i koniecznością nawiązania współpracy Spółki z Biurem Maklerskim, co wiąże się z odpłatnością za prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL – WROCŁAW” S.A., celem wyjaśnienia wątpliwości  informuje o spotkaniu, które odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. o godzinie 12 00 w sali konferencyjnej ( na I piętrze) w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Pełczyńskiej 4.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin dematerializacji akcji spółki Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A.

Miejsce Księgi Akcyjnej zastąpi Rejestr Akcjonariuszy, który prowadzić będzie Biuro Maklerskie.

Oznacza to, iż wpisy dotyczące akcji realizowane będą odpłatnie, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, w formie zapisów w rejestrze prowadzonym informatycznie przez Biuro Maklerskie. Obowiązek taki wynika z przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.u.2019.1798 z dnia 2019.09.20)

W konsekwencji zarówno akcje, jak i Księga Akcyjna utracą moc.

Informujemy Państwa o tym, ponieważ przed rozpoczęciem procesu dematerializacji akcji oraz zaprowadzenia Rejestru Akcjonariuszy sprzedaż akcji odbywa się na tych samych zasadach co dotychczas.

Gdybyście byli Państwo zainteresowani sprzedażą akcji prosimy o kontakt ze Spółką bezpośrednio lub telefonicznie. Wszelkich niezbędnych informacji w tej sprawie udzielą Państwu:

  • Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego Pani Dorota Robert, tel. +48 (71) 324 73 19, tel. kom. +48 606 646 653;
  • Specjalista ds. Prawnych Pani Maria Oparska, tel. +48 (71) 324 73 02, tel. kom. +48 696 015 527.